Monthly Archives: august 2021

Kong Karls hus i Moss

 I sommer startet vi på en omfattende rehabiliterings jobb av verneverdige Kong Karls hus i Moss. Alt av puss ble fjernet, ny kalkpuss med riktig kornstørrelse ble påført for å treffe riktig estetisk overflate på bygget. Topp gesimsen er av noe treverk som tildels er av dårlig befatning. Gesims av tegl og kalk er dessverre omfattende skadet.
Vi har sammen med byggherre og fylkeskommunen samarbeidet om å få tilbakestilt dette bygget i best mulig stand.
Vi ser at oppgaven drar ut i tid og omfang med gir ikke opp håpet.Oscarsborg

Da er vi i gang på Oscarsborg igjen.

Etter arbeidet i 2020 ble avsluttet er det nå mer som skal gjøres på Oscarsborg.
Vi er i gang med fjerning av fuger på natursteins murer som skal pinemures og spekkes på nytt.

Det kommer flere bilder av arbeider med tiden.

 

 Vøyenvollen – Puss av 9500m2

Da er det pusset rundt 2500m2 dette året også.  Da er det bare resten igjen til neste år.

Ferdig pusset og malt


Top