Nyheter

Det har vært et langt prosjekt hvor Murpartnern har levert alle mur-puss og natursteins arbeider.    Demontering av yttervegg i inngangsparti, tegl ble tatt ned og gjenbrukt.    Re-konstruksjon av veggMuring av sokkelYttervegg i inngangsparti er flyttet ut og rekonstruert. Mer plass for rullestolrampe. Innvendig: Støping av trapperVegger før sekkeskuringMontering
I sommer startet vi på en omfattende rehabiliterings jobb av verneverdige Kong Karls hus i Moss. Alt av puss ble fjernet, ny kalkpuss med riktig kornstørrelse ble påført for å treffe riktig estetisk overflate på bygget. Topp gesimsen er av noe treverk som tildels er av dårlig befatning. Gesims av
Da er vi i gang på Oscarsborg igjen. Etter arbeidet i 2020 ble avsluttet er det nå mer som skal gjøres på Oscarsborg.Vi er i gang med fjerning av fuger på natursteins murer som skal pinemures og spekkes på nytt.Det kommer flere bilder av arbeider med tiden.
Da er det pusset rundt 2500m2 dette året også.  Da er det bare resten igjen til neste år. Ferdig pusset og malt
Vi renser blandt annet  med tør varm damp, høy varme uten kjemikaler gir en fantastisk effekt. Vi kan rense: Utvendig:Alle typer mur og regl fasader.Natursteins fasader og murer.Skulpturer og monumenter. Innvendig:Rens av naturstien og keramiske overflater slik som dusj og bade anlegg, stor kjøkken o.lAlt av bakterier drepes.   Ta

Top