Nyheter

Malercompagniet Oslo AS kjøper 70% av Murpartnern AS. Murpartnern AS startet opp i 1995 med kun utførelse av rehabilitering av gamle bygårder. Nå flere tiår senere er det nettopp slike arbeider som det igjen skal fokuserer fult på fremover.   Daglig leder og fortsatt deleier med 30% Magne Helander gleder
 Fra bladet Murmestern:  Vi har aldri gjort noe spesielt for å rekruttere jenter til murerfaget. Vanligvis har vi en kvinnelig lærling hvert fjerde år. I år har vi tre samtidig. Det er Knut Asper i Murmesternes forening Oslo som konstaterer dette. Han er slett ikke lei seg for at jentene

Top