Blog Archives

Akershus slott – Bedre tilgjengelighet

Det har vært et langt prosjekt hvor Murpartnern har levert alle mur-puss og natursteins arbeider. 
 
Demontering av yttervegg i inngangsparti, tegl ble tatt ned og gjenbrukt. 

 

Innvendig:

Fase 2. Demontering av Arneberg trappen, nytt heis tårn i massiv tegl

Arneberg trappen blir tatt ned. Kalkstein repareres og trappen settes opp igjen.

Muring av nytt heistårn i massiv tegl:

 

Så til slutt ble det ganske så nydelig:

 

Ferdig!!

Noen relevante linker til saken:

https://fagpressenytt.no/artikkel/riksantikvaren-tilgjengelighet-hever-kvaliteten

https://forsvaretsforum.no/akershus-festning-oslo/omstridt-heis-apnet-pa-akershus-slott/214952

https://forsvaretsforum.no/na-starter-byggingen-av-heis-pa-akershus-slott/111063

https://forskning.no/arkeolog-arkeologi-niku-norsk-institutt-for-kulturminneforskning/fant-ukjent-mur-pa-akershus-festning/1652358

 

 Kong Karls hus i Moss

 I sommer startet vi på en omfattende rehabiliterings jobb av verneverdige Kong Karls hus i Moss. Alt av puss ble fjernet, ny kalkpuss med riktig kornstørrelse ble påført for å treffe riktig estetisk overflate på bygget. Topp gesimsen er av noe treverk som tildels er av dårlig befatning. Gesims av tegl og kalk er dessverre omfattende skadet.
Vi har sammen med byggherre og fylkeskommunen samarbeidet om å få tilbakestilt dette bygget i best mulig stand.
Vi ser at oppgaven drar ut i tid og omfang med gir ikke opp håpet.Oscarsborg

Da er vi i gang på Oscarsborg igjen.

Etter arbeidet i 2020 ble avsluttet er det nå mer som skal gjøres på Oscarsborg.
Vi er i gang med fjerning av fuger på natursteins murer som skal pinemures og spekkes på nytt.

Det kommer flere bilder av arbeider med tiden.

 

 Vøyenvollen – Puss av 9500m2

Da er det pusset rundt 2500m2 dette året også.  Da er det bare resten igjen til neste år.

Ferdig pusset og malt


Top