Murpartnern blir en del av Malercompagniet Oslo AS

Malercompagniet Oslo AS kjøper 70% av Murpartnern AS.

Murpartnern AS startet opp i 1995 med kun utførelse av rehabilitering av gamle bygårder. Nå flere tiår senere er det nettopp slike arbeider som det igjen skal fokuserer fult på fremover.

Daglig leder og fortsatt deleier med 30% Magne Helander gleder seg til en ny å spennende tid etter oppkjøpet.

Top