Kong Karls hus i Moss

I sommer startet vi på en omfattende rehabiliterings jobb av verneverdige Kong Karls hus i Moss.

MBL 0082 Kong Carl

Alt av puss ble fjernet, ny kalkpuss med riktig kornstørrelse ble påført for å treffe riktig estetisk overflate på bygget. Topp gesimsen er av noe treverk som tildels er av dårlig befatning. Gesims av tegl og kalk er dessverre omfattende skadet.

Vi har sammen med byggherre og fylkeskommunen samarbeidet om å få tilbakestilt dette bygget i best mulig stand.

Vi ser at oppgaven drar ut i tid og omfang med gir ikke opp håpet.

Flere nyheter


Alle nyheter