Vøyenvollen – Puss av 9500m2
Detaljer rundt vinduer

Vøyenvollen – Puss av 9500m2

Da er det pusset rundt 2500m2 dette året også.  Da er det bare resten igjen til neste år.

Ferdig pusset og malt

Top