Antikvariske arbeider

Restaurering etter antikvariske prinsipper krever kompetanse og inngående materialforståelse.

Når man arbeider med fredede bygninger og kulturminner er det bygningens tradisjonelle eller særegne byggeskikk og materialbruk som står i høysetet.

Murpartneren har i mange år utført antikvarisk restaureringsarbeid for offentlige og private kunder, og omfatter fredede bygninger, monumenter og kirker.

 

Restaurering av kirker, monumenter og stein dekor:

 

 

Bygningsvern og restaurering av detaljer:

 

 

 

Restaurering av Puss, dekor og gipsdetaljer:

 

Sist oppdatert 20 januar 2024