Flisarbeider

Murpartnern har lang erfaring med flisarbeider. Vi er også en godkjent våtromsbedrift gjennom mange år og har både fagligleder og prosjektering under fagrådet for våtrom.

Sist oppdatert 25 april 2022